Privacyverklaring

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen
 • niet langer zullen bewaren dan wettelijk voorgeschreven is

 

We gebruiken de verzamelde gegevens om onze dienstverlening aan u zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Bovendien schrijft de Wet ook verplichtingen voor omtrent de gegevens die we moeten vastleggen in ons dossier.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens.

 

 

De volgende gegevens worden door ons vastgelegd en bewaard:

 • Personalia
 • Adresgegevens
 • Burger Service Nummer
 • Fiscaal nummer
 • Geboortedatum
 • Aangiften
 • Aanslagen
 • Verwerkingsgegevens van uw administratie (financieel en salaris)
 • Correspondentie
 • Kopie legitimatie